Συντήρηση Κήπων

Με έμπειρο εργατικό προσωπικό αναλαμβάνουμε την συντήρηση
και την βελτίωση χώρων πρασίνου,
με το ελάχιστο κόστος.

Πρόγραμμα :
Καθαρισμός από ξερά φύλλα και χόρτα.
Κοπή, αερισμός χλοοτάπητα.
Κλάδεμα θάμνων και δέντρων.(Με την επίβλεψη γεωπόνου).
Λίπανση – Φυτοπροστασία.(Με την επίβλεψη γεωπόνου).
Έλεγχος – ρύθμιση του αρδευτικού συστήματος.

Επίσης μετά από συμφωνία αναλαμβάνουμε:

Καθαρισμός αγροτεμαχίων.
Κλάδεμα – ψεκασμός ψηλών δέντρων.
Κλάδεμα – καθαρισμός πεύκων.
( Εφαρμόζοντας τους κανόνες της δασικής υπηρεσίας).

Η εκάστοτε εργασία πραγματοποιείται άμεσα,
οι εργασίες γίνονται με ασφάλεια και χωρίς καμία καθυστέρηση.

 

garden-cleaning.com