Μελέτες

Το πρώτο βήμα για την κατασκευή κήπου είναι η σύνταξη μελέτης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί το έργο, το προσωπικό γούστο του πελάτη
καθώς και τις οικονομικές προθέσεις του.

Μια ολοκληρωμένη μελέτη περιλαμβάνει:

 • Αρχιτεκτονική διαμόρφωση
 • Φυτοτεχνική διαμόρφωση
 • Μελέτη άρδευσης
 • Μελέτη φωτισμού
 • Τεχνική προσφορά
 • Οικονομική προσφορά

Τα βήματα που ακολουθούνται σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη είναι τα εξής:

 • Αυτοψία του χώρου του έργου.
 • Καθορισμός του στόχου του έργου, των χώρων χρήσης, του στυλ και του προϋπολογισμού,
  σε συνεργασία με τον πελάτη.
 • μέτρηση του χώρου .
 • Επιλογή των φυτικών ειδών γίνεται με γνώμονα την ικανότητα προσαρμογής τους στις δεδομένες εδαφοκλιματικές συνθήκες.
  Επίσης δίδονται εναλλακτικές επιλογές.
 • Σχεδίαση αρδευτικού συστήματος
 • Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης (από αδειούχο ηλεκτρολόγο )
 • Σχεδίαση τοποθέτησης φωτιστικών στοιχείων
 • Τιμολόγηση – προϋπολογισμός εκτέλεσης του έργου.