Κοπή και Κλάδεμα Δέντρων

Με ιδικά εργαλεία αναλαμβάνουμε την κοπή και στο κλάδεμα υψηλών δέντρων.
Απομακρύνουμε με ασφάλεια κλαδιά ή ολόκληρα δέντρα τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε κτίρια και στέγες.
Δέντρα τα οποία έχουν ξεραθεί από κάποιο παθογόνο ή έχουν σπάσει από καιρικά φαινόμενα (χιόνι, αέρας).
Προτεραιότητα μας η ταχύτητα , η ασφάλεια και η περαιτέρω αποφυγή ζημιών.