Αποψίλωση Καθαρισμός Χόρτων

Δουλεύουμε σκληρά, ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε τίποτα!
Αναλαμβάνουμε να καθαρίσουμε ότι επιθυμείτε για να σας μείνει ελεύθερος χρόνος
ώστε να κάνετε πράγματα που απολαμβάνετε.

Καθαρίζουμε τα πάντα!

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό – αποψίλωση, απο μια αυλή,
έως μια μεγάλη έκταση με χορτοκοπτικά μηχανήματα
και την αποκομιδή των απορριμμάτων που προκύπτουν.

Κόψιμο χόρτων για πυροπροστασία.
Απαλλαγή από αγριόχορτα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Η εκάστοτε εργασία πραγματοποιείται άμεσα,
οι εργασίες γίνονται με ασφάλεια και χωρίς καμία καθυστέρηση.