Αυτόματο πότισμα

Αυτόματο Πότισμα – Εγκατάσταση.
Από επαγγελματίες στις ποιο προσιτές τιμές !!

Ένα σωστά εγκατεστημένο αρδευτικό δίκτυο πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω παραμέτρους:

Εξοικονόμηση & ορθολογική διαχείριση νερού,
σωστή κατανομή υδάτινων πόρων.

Χαμηλό κόστος εγκατάστασης & λειτουργίας.

Σύγχρονος και καλής ποιότητας αρδευτικός εξοπλισμός.

Δυνατότητα επέκτασης για να καλυφθούν ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

Εύκολος έλεγχος ορθής λειτουργίας.

Μέγιστη διάρκεια ζωής.

Εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συντήρηση του.


Το αρχικό κόστος που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος στον κήπο ή την βεράντα είναι ανταποδοτικό, καθώς σε βάθος χρόνου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού.