Αποψίλωση, Καθαρισμός Οικοπέδων, Κήπων, Κοπή Χόρτων,Πότισμα κήπου…

Ακολουθείστε μας στο facebook

Εργασίες που αναλαμβάνουμε.

Συγκομιδή

(μάζεμα) ελιάς.

*(την κατάλληλη εποχή)

Πότισμα κήπου

*Προγραμματισμένες εργασίες

Καθαριότητα

*Προγραμματισμένες εργασίες